Sərbəst Audit rəyinin verilməsi

Auditorlar Palatasının lisenziyası olan auditorlar sərbəst auditorlar hesab olunur. Dövriyyəsindən asılı olmayaraq bütün Açıq Səhmdar Cəmiyyətləri və illik dövriyyəsi 3 mln-dan çox olan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlər qanunda nəzərdə tutulduğu kimi sərbəst audit rəyi almalıdırlar. Bundan sonra alınan rəyi Maliyyə Nazirliyinə təqdim edə və dərc edə bilərsiniz. Rəyinizi SER Consulting versin!