İdarəetmə uçotunun qurulması

İdarəetmə uçotunun qurulması şirkət rəhbərlərinin doğru və düzgün qərar qəbul etməsi üçün bir mexanizmdir. Müəssisənin daxili sirrini qorumaq, işləri planlaşdırmaq, qərarlar qəbul etmək və resursların istifadəsinin optimallaşdırılması məqsədilə həyata keçirilir.